Çocuklarda uyku hastalıklarının gündüz belirtileri nelerdir?

Uyku hastalıklarının çocuklardaki gündüz belirtileri, erişkinlerden biraz farklıdır. Uykunun azalması veya bozulması sonucu ortaya çıkan en sık belirtiler, davranış bozukluklarıdır. Sinirlilik, aşırı duyarlılık, gerginlik ortaya çıkar. Erişkinlerin aksine, gündüz uyuklama yerine aşırı hareketlilik görülebilir. Öyle ki, bu durum bazen dikkat azlığı hiperaktivite sendromundan ayırt edilemeyecek kadar belirgin olabilir. Uyku apne sendromu olan çocuklarda, hastalığın şiddeti ile paralellik gösteren gün içinde aşırı hareketlilik hali vardır.
Uyku hastalıklarının diğer belirtileri ise, bilişsel aktiviteler üzerine olan etkileridir. Gece uyku hastalığı olan çocuklarda, derslere konsantre olamama, öğrenme güçlüğü ve bunların sonucu olarak okul başarısında düşme ortaya çıkar.
Uyuyakalma veya uyuklama, erişkinlerin aksine çok görülmez. Bu durumlarda, gündüz uyuklama ile seyreden hastalıkların araştırılması gereklidir. Buna karşın yorgunluk sık görülen bir belirtidir. Daha çok tembellik şeklinde yorumlanabilir. Çocuk çok fazla dikkat ve efor harcaması gereken durumlardan genellikle kaçar. Bu gece uykusunun bozuk veya yetersiz olmasından kaynaklanan bir nevi enerji yoksunluğudur.