Ergenlikte ne gibi uyku sorunları olur?

Kişilik yapısının oturduğu, kendini ispat etme kaygısının yüksek düzeyde yaşandığı bu dönemde en sık görülen sorun uykuya dalmakta zorluktur. Uykusuzluğa yatkınlığın bulunduğu ergenlerde, uyumak üzere yatağa gidildiğinde, gün içindeki deneyimlerin zihinde tekrar etmesi uykuya dalmayı engeller. Eğer çabuk fark edilip tedavi edilmez ise yerleşip, kronik hale gelebilir.
Uyku bozukluğunun bir başka sebebi de, bu dönemdeki sosyal ve akademik faaliyetlerin artışıdır. Gece geç saatlere kadar arkadaşları ile vakit geçiren bir ergen, gerek ışık uyaran gerekse de beslenmesindeki değişikler ve gerekse inaktif ve sakin olunması gereken gece saatlerinde fiziksel olarak aktif olması nedeniyle sirkadiyen ritmini kaydırarak uyku başlangıcının daha geç saatlerde ortaya çıkmasına neden olur. Gece saatlerinde ders çalışma, gün içinde okul nedeniyle zaman bulamama nedeni ile kendine gece saatlerinde zaman ayırma veya bilgisayar ve televizyon ile özellikle gece fazla zaman geçirme uyku başlangıcının uzamasına neden olur. Gece uyku başlama zamanının gecikmesine rağmen, okul ve sosyal aktiviteler nedeniyle sabah erken ve aynı saatte uyanmak zorunda kalma, toplam uyku süresinin azalmasına ve kronik bir uyku yoksunluğuna yol açar. Bunun sonucu olarak, gün içinde dikkatsizlik, öğrenme zorluğu, yorgunluk, hırçınlık, uykululuk gibi belirtiler ortaya çıkar. Uyku yoksunluğu, ergenin psikolojik gelişimini de olumsuz yönde etkiler. Özellikle REM uykusunun duygu durumu üzerine düzenleyici rolü bilinmektedir. Uyku yoksunluğu, kendi içinde REM uyku azlığı ile birliktedir. Gece, ihtiyacından daha az süreli uyuyan ergenlerde başta depresyon olmak üzere, sıkıntı bozuklukları ve panik bozukluk daha sık görülür.
Ergenlik, doğası gereği ortaya çıkan aslında kontrol edilebilir uyku kısıtlamasının yanı sıra, bazı uyku hastalıklarının başladığı bir dönem olması açısından da önem arz eder. Bazı uykusuzluk hastalıklarının yanı sıra, gündüz uyuklama ya da aşırı uykululuk ile seyreden Narkolepsi Sendromu ve İdiyopatik Hipersomni gibi bazı hastalıklar ergenlikte başlar. Normal gece uykusuna rağmen gün içinde uyuklayan veya artmış uyku ihtiyacı olan ergenlerde bu hastalıklar açısından dikkatli olunmalıdır.
Ergenlik döneminde, gün içinde artmış uyarılmışlık, artmış psikolojik ve sosyal kaygılar, parasomni denilen ve uykuda bazı hareketler ve davranışlar ile seyreden bir grup hastalığın da ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu hastalıklar özellikle uykuda yürüme, konuşma ve kâbuslardır. Bunlar ergen tarafından fark edilmese bile, uykunun bütünlüğünü bozarak ve uykunun mimarisinde bozulmaya neden olarak ertesi gün yorgunluk, uykululuk ve akademik performansta bozulmaya neden olur.
Ergenlik döneminde, uykuya dalmakta ve sürdürmekte zorluk, gün içinde yorgunluk, uykululuk, dikkat azlığı ve sinirlilik durumlarında uyku bozukluları düşünülmelidir.