Psikiyatrik hastalıklarda ne gibi uyku bozuklukları ortaya çıkar?

Uykuya ait belirtiler bipolar bozuklukta çok sık görülür. Bipolar bozukluğu olan hastalar çok değişik belirtilerle başvurabildiğinden, ek uyku yakınmaları da çok çeşitlidir.
Manik ataklar ve hipomanik ataklar doğal haliyle az uyku uyuyanlardan ve diğer uykusuzluklardan ayırt edilmelidir. Manik ve hipomanik ataklarda toplam uyku süresi oldukça kısa olsa da, yetersiz uyku durumundan farklı olarak, hastalar kısa uyku sürelerinden pek yakınmazlar ve gündüz aşırı uykululuk hali göstermezler. Manik veya hipomanik ataklardaki hemen hiç uyku uyumama hali paradoksal uykusuzluk yani uyuyamama hastalığı ile karışabilir. Ancak, paradoksal uykusuzluk yani uyuyamama hastalığında birey uykusuzluktan rahatsız olur ve gözlemler ya da uyku tetkiki bulguları, hastanın yakınmalarıyla uyumlu olmaz. Manik ya da hipomanik atakta duygu durumu atağı geçtiğinde uyku problemleri de geçer.
Majör depresif atakta, manik atağın tersine genellikle aşırı uykululuk ve yorgunluk ortaya çıkar.
Anksiyete yani sıkıntı bozukluğunda, uykusuzluk en sık rastlanan belirtidir. Uykuya dalmakta zorluk en sık uykusuzluk tipidir. Uyuyamama endişesi, sıkıntı bozukluğunu daha da arttırır.
Şizofrenide uyku kalitesi bozulmuştur. Bu hastalarda REM ve derin NREM süresi azalmıştır. Kuruntu ve halüsinasyon belirtilerinin ön planda olduğu hastalarda uykuya başlamakta zorluk yakınması sıktır. Uykudaki bozulma, hastalığın alevlenmesinin habercisi olabilir. Aynı zamanda şizofrenik hastaların uyku ritmi bozulur ve genellikle gecikmiş uyku fazı görülür. Geç uykuya dalar ve geç uyanırlar ki bu durum azalmış melatonin düzeyi ile ilişkilendirilmektedir. Bazı hastalarda gündüz–gece uyku yapısının ters dönmesi bildirilmiştir. Şizofreni hastalarında uyku, gündüz uyuklama, kafein ve nikotinin kötüye kullanılması, yatakta uzun süre uyanık kalma, sosyal izolasyon nedeni ile ortaya çıkan kötü uyku hijyeni veya ilaçların etkisi sonucu bozulmuş olabilir. Gündüz aşırı uykululuk sıktır. Kullanılan ilaçlar da gündüz uykululuğuna katkıda bulunur. Bu hastalarda uzun süreli psikiyatrik ilaç kullanımına bağlı olarak kilo alımı ve uyku apne sendromu da ortaya çıkabilir.