Uyku bozuklukları cinsel iktidarsızlığa neden olabilir mi?

Seks hormonlarından özellikle testosteronun günlük üretiminin yüzde 70 –80’i derin NREM uykusunda gerçekleşir. Derin NREM uykusunun süresinin azalması veya sık sık kesintiye uğramasınınsa neden olan her türlü hastalık cinsel istekte azalma ve iktidarsızlığa neden olur.

Uyku apne sendromunun başlangıcında derin NREM uykusu, soluk durmaları nedeni ile sık sık kesintiye uğrar. Hastalığın başlangıç evresinde, derin NREM uykusundaki bu parçalanmaya bağlı olarak sinsice başlayan cinsel istekte azalmayı hastalar çok farkında olmayabilir veya bunu başta psikolojik faktörler olmak üzere diğer nedenlere bağlayabilir. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte nefes durmaları derin NREM uykusunun azalmasına hatta çok şiddetli uyku apne sendromunda tamamen ortadan kalkmasına neden olur. NREM uykusunun çok azalması veya ortadan kalkması cinsel iktidarsızlık ile sonuçlanır. Uyku apne sendromuna bağlı cinsel iktidarsızlık tamamıyla düzeltilebilen bir durumdur. Bu hastaların tedavi edilmeleri, uykuda solunumun normale getirilmesi sonucunda NREM uykusunun normal sürede yaşanmasını, testeron üretiminin normal seviyelere çıkmasını ve dolayısıyla cinsel iktidarsızlığın ortadan kalmasını sağlar.
Bunun yanı sıra, polisomnografi, özellikle erkeklerde, cinsel iktidarın gerçekten var olup olmadığının tespitinde kullanılan bir tetkiktir. REM uyku evresi, normal olarak peniste ereksiyonun ortaya çıktığı bir dönemdir. Ergenliğin başlaması ile birlikte, erkeklerde her REM uykusu sırasında peniste ereksiyon meydana gelir. Cinsel iktidarsızlığa neden olan nedenler ve hastalıkların tanısında bazen polisomnografik tetkike gerek görülebilir. Örneğin iktidarsızlıktan yakınan bir kişide, buna neden olabilecek bir hastalık tespit edilemediği taktirde, polisomnografi tetkik yapılarak, REM uykusu sırasında peniste olması gereken ereksiyon, penise konulan bir sensör aracılığı ile kaydedilir. REM uykusu sırasında, peniste ereksiyon saptanır ise, iktidarsızlık yakınmasının ardında psikolojik faktörlerin yattığı sonucuna varılır.