Uyku hastalıkları bunama ya da diğer nörolojik hastalıkların habercisi olabilir mi?

Uyku hastalıklarından, rüyayı yaşama hastalığı olarak da adlandırılan REM uykusu davranış bozukluğu hastalarının uzun süre izlemleri, bazılarında zaman içinde başta Parkinson hastalığı olmak üzere bunama ile seyreden bazı nörolojik hastalıkların ortaya çıktığını göstermiştir.
REM uykusu davranış bozukluğu, hastalığın tam olarak ortaya çıkmasından yıllarca önce bazı belirtiler vermeye başlar. Rüya içeriği ile ilgili konuşma, yataktan kalmaksızın rüyada gördüğü bir şey ile ilgili el ve kol hareketleri yapma, şarkı söyleme, küfür etme gibi belirtiler hastalığın başlangıcından 20 yıl öncesinde, tek tük yatak arkadaşı tarafından gözlenebilir. Zaman içinde tabloya koku almada azalma da eşlik edebilir. REM uykusu davranış bozukluğu tanısı için, kişinin rüya ile ilişkili bir durumu hareket ve eyleme geçirmesi ve polisomnografik tetkikte, yüzeysel EMG kayıtlarında kas gerginliğinin artmış olarak saptanması gereklidir.
Bazı nörolojik hastalıkların ilk bulgusu REM uykusu davranış bozukluğu olabilir ve altta yatan nörolojik hastalığın herhangi bir bulgusu 2 ile 10 yıl sonra ortaya çıkabilir. REM uykusu davranış bozukluğu hastalarının yüzde 45–65’inde hastalığın belirtilerinin başlamasından en az 2 yıl sonra Parkinson hastalığı ve bunama ile seyreden bazı nörolojik hastalıkların tanısının konulduğu bildirilmiştir.
Parkinson ve bunama hastalıkları dışında, REM uykusu davranış bozukluğu amiyotrofik lateral skleroz adı verilen ve ilerleyici kas zaafiyeti ile seyreden hastalığın da ilk belirtisi olabilir veya bu hastalığın seyri sırasında ortaya çıkabilir.