Uyku Hastalıkları kalp hastalıklarına sebep olabilir mi?

Uykuda solunum hastalıklarının, kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu, kalp krizi ve kalp damar hastalıklarının ortaya çıkışını tetiklediği artık kesin olarak bilinen bir gerçektir.
Kalp yetmezliğine ile birlikte uyku apne sendromu olan hastalar 5 yıl süre ile izlendiklerinde, uyku apne sendromu tedavi edilmemiş hastalarda, tedavi edilenlere göre kalp hastalığına bağlı ölüm riski 5 kat fazla bulunmuştur. Kalp hastalığı ve uyku apne sendromu olan hastaların 10 yıl gibi daha uzun süreli izlendiği başka bir çalışmada, uyku apne sendromunun şiddeti ile kalp hastalığından ölüm ve yaşam süresi ilişkili bulunmuştur. İleri derecede uyku apne sendromu olan hastaların yarısında, tedavi edilmedikleri taktirde 10 yıl içinde kalp hastalığına bağlı ölüm görülmüştür. Yaşam süresi ise, tedavi edilmediği taktirde hafif uyku apne sendromunda 10 yıl iken, ileri uyku apne sendromunda 7 yıl bulunmuştur. Çok sayıda kalp hastasının 10 yıl gibi uzun süreli izlendiği çalışmada, uyku apne sendromu tedavi edilmez ise, yeni bir kalp krizi riskinin 2 kat arttığı gösterilmiştir.
Uyku apne sendromu olan hastaların en az yarısında, uykuda solunum bozukluğu ile ilişkili kalp ritim bozukluğu vardır. Bu durum sağlıklı bilinen uyku apne sendromu hastalarında uykuda ani ölüm riskini ortaya çıkartır. Kalp krizi ve inmeye neden olan atrial fibrilasyon şeklinde kalp ritim bozukluğu sağlıklı insanların sadece yüzde 1’inde mevcut iken uyku apne sendromu hastalarının yüzde 5’inde vardır.
Gece kalp krizi geçirenlerde uyku apne sendromu, gündüz geçirenlere göre 6 kat fazladır. Uyku apne sendromunun şiddeti arttıkça, kalp krizi riski de yükselir. İleri uyku apne sendromu olan hastalarda, uyku apnesi olmayanlara göre kalp krizi riski 4,5 kat artmıştır.
Uyku apne sendromuna bağlı olarak uykuda koroner arter darlığı adı verilen durum ortaya çıkar. Uykuda koroner arter darlığı, kalp kasının gece uyku sırasında olan kanlanmasının bozulması ile seyreder. Klasik olarak, kişiyi uykudan uyandıran göğüs kafesinde baskı veya ağrı hissi olup hastalar bunu “sıkışma” rahatsızlığı olarak adlandırırlar. Bu rahatsızlık çeneye ve kola, özellikle de sol kola yayılabilir. O sırada EKG yapılırsa, kalp kasının kanlanmasının bozulduğunu gösteren bulgular elde edilir. Koroner arter hastalığı veya kalp kapak hastalığının varlığı hazırlayıcı faktörlerdir. Uyku apne sendromunda görülen uykuyla ilişkili koroner arter darlığında, apneye bağlı kanda oksijen azlığı, kanda karbondioksit artışı ve apnenin sonlanmasında ortaya çıkan kan basıncı artışı ve kalp ritim bozukluklarının rol oynadığı gösterilmiştir. Önceden ciddi koroner arter hastalığı varlığı bu problemi daha da artıracaktır.