Uyku hastalıklarının tanısında gündüz yapılan tetkik var mıdır?

Ana belirtinin gündüz uykuluk olduğu hipersomni hastalıklarında veya uyku ritmi bozukluklarında, gündüz uykululuğu veya uyanık kalabilmeyi ölçen tetkikler kullanılır.

Gündüz uykululuğun sadece kişisel bir bildirim değil gerçek bir uykululuk mu olduğuna yönelik yapılan testler, Çoklu Uyku Latans testi ve Uyanıklığı Sürdürme testidir.
Çoklu Uyku Latans testi, gündüz uykuya eğilim ve uyku halini somut olarak ölçer. Tüm gece uyku merkezinde yapılan polisomnografi sonrası, sabah uyandıktan 2 saat sonra hasta tekrar yatırılır. Odanın perdeleri kapatılır. Uykuya direnmemesi söylenir. Yirmi dakika süresince kayıt alınır. Gün içinde 2 saat aralıklarla bu test 4 ya da 5 kez tekrarlanır. Her bir testte 20 dakika kayıt yapılır ve her bir testte hastanın kaç dakikada uykuya daldığı saptanır. Gün sonunda, yapılan 4 ya da 5 testte, hasta ortalama 8 dakikadan kısa sürede uykuya dalmışsa, bu gündüz somut bir uykululuk halinin varlığını gösterir. Narkolepsi hastalarında, bu testlerde en az 2 kez REM uykusu kaydedilir. Normal kişilerde, ortalama uykuya dalma süresi 10 dakika ya da daha uzundur.
Uyanıklığı Sürdürme testi ise, uyanık kalabilmeyi ölçer. Tüm gece uyku merkezinde yapılan polisomnografi sonrası, sabah uyandıktan 2 saat sonra hasta tekrar yatırılır. Odanın perdeleri açık bırakılır, yani odanın ışığı gündüz aydınlık özelliklerini içerir. Hastaya uyanık kalmaya çalışması söylenir. Yirmi dakika süresince kayıt alınır. Gün içinde 2 saat aralıklarla test 4 ya da 5 kez tekrarlanır. Her bir testte 20 dakika kayıt yapılır ve her bir testte hastanın kaç dakika uyanık kalabildiği saptanır. Gün sonunda, yapılan 4 ya da 5 testte, hastada ortalama uyanık kalma süresi 20 dakikadan kısa ise, bu gündüz somut bir uykululuk halinin varlığını gösterir.