Uyku sırasında beden nasıl tamir edilir ?

Vücut tamirinde önemli rolü olan kortizolün de büyük bir kısmının gece uykusunun geç saatlerinde salgılandığı bilinmektedir. Kortizol, anobolizan yani tamir edici bir hormondur. Normal ve sağlıklı bir uykuda, vücutta tüm metabolik dengeler korunur. Kandaki glükoz düzeyi ve insülin salgısının gün içinde en dengeli olduğu dönem gece uyku dönemidir. Uyku aslında uzamış açlıkla birliktelik gösteren bir süreçtir. Ancak uyku sırasında uzamış açlığa rağmen kanda şeker seviyesi sabit kalır. Oysa gece saatlerinde, yatar seviyede fakat uyanık kalınırsa, herhangi bir fiziksel aktivite olmasa dahi, kanda şeker düşer ve hipoglisemi ortaya çıkar. Uykunun beden tamirindeki diğer rolü, bağışıklık sistemine olan etkisi ile ortaya konmuştur. Deneysel çalışmalarda, uyku yoksunluğu yapılan hayvanlarda, üç gün içinde, mide barsak sisteminden kaynaklanan enfeksiyonlar nedeniyle ölüm gerçekleştiği gösterilmiştir. İnsanlarda da durum benzerdir. Örneğin dört gece boyunca, sadece dörder saat uyumalarına izin verilen insanlarda, beşinci gün grip aşısı yapıldığında, normal uyku sürelerini uyuyan insanlara göre bağışıklık yanıtı çok daha zayıf kalmıştır. Uyku hastalıklarının birçoğunda, bağışıklık sisteminin bozulduğu ve enfeksiyonlara yatkınlığın arttığı gösterilmiştir. Uyku hastalıklarından bağımsız olarak, uykunun istemli olarak azaltılması da bağışıklığı azaltarak, özellikle enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık geliştirir. Uykunun bağışıklık sistemi üzerine koruyucu ve geliştirici özelliğine örnek olarak, hasta olduğumuz zamanlarda uyku isteğimiz ve ihtiyacımızın artması verilebilir. Keza, hastalık durumda uyku artarak, bağışıklık sistemini toparlamaya çalışır. Bu bir nevi vücut tamirinin gerçekleşmesini sağlayan fiziksel bir savunma mekanizmasıdır.