Uykuda Rüya görmenin anlamı nedir?

Uyku Tıbbında son 25 yılda yapılan çalışmalar, Freud’un rüyalar ile ilgili teorisini büyük oranda geçersiz kılmıştır. Freud rüyaları, bastırılmış ve doyumsuz kalmış dürtülerin zararsız sanrılar halinde boşalması olduğunu söylemiş ancak rüyayı oluşturan simgelerin yorumunda biraz abartılı davranmıştır. Freud’a göre rüyalardaki tutarsızlık ve saçma gelen durumlar yüzeyseldir. Simgelere tam anlamları verilirse, rüyalar sağlam bir anlatıma kavuşur. Rüya içeriği hem cinsiyetler arasında hem de çocukluk, ergenlik, erişkin ve yaşlılık gibi yaşamın farklı dönemlerinde farklılık gösterir. Rüyalar ile ilgili yapılan çalışmalar, evde veya uyku birimlerinde, kişilerin, farklı uyku evrelerinden uyandırılarak, gördükleri rüyaları anlatmaları şeklinde planlanmıştır. Rüyalar gerek içerikleri gerekse ortaya çıktıkları uyku evresine göre kategorize edilmiştir. Bu çalışmalar, erkeklerin kadınlara göre daha çok agresyon, şiddet ve hareket içeren rüyalar gördüğünü, kadınların ise korku, üzüntü, mutluluk gibi duygusal içerikli rüyaları erkeklerden daha fazla gördüğünü ortaya koymuştur. Kadınlarda, aile bireyleri, arkadaşlar ve ev ile ilgili rüyalar çoğunlukta olmasına karşın, erkeklerde profesyonel hayat ve maddi kazanç ile ilgili rüyalar daha ağırlıklıdır.

Doğuştan kör veya 5 yaşından önce kör olan bireylerin rüyalarının, daha çok işitsel içerikli rüyalar olduğu gösterilmiştir. Rüyaların hatırlanması sağlıklı bireylerde farklılık gösterir. Normal olarak, rüyaların hatırlanmaması kaliteli bir uykunun uyunduğunun göstergesidir.