Yetersiz uyku çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini nasıl etkiler?

Uykunun fiziksel yenilenme ve tamir, beynin gelişimi ve bilişsel fonksiyonlara yani dikkat, öğrenme ve hafızaya etkisi ve ayrıca duygu durum düzenleyici etkileri nedeniyle uykunun çocuklarda herhangi bir şekilde bozulması, azalması veya bir uyku hastalığının ortaya çıkması çocuğun hem fiziksel büyümesini yavaşlatır hem de başta okul performansı olmak üzere sosyal becerilerini ve psikolojik gelişimini bozar. Uyku bozukluğu olan çocuklar, normal çocuklara göre depresyon ve sıkıntıya daha çok eğilimlidir. Çocuklarda yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, uykusuzluk yüzde 5, uyku apne sendromu yüzde 2, gece terörü, yüzde1, uykuda yürüme yüzde 1 kâbus yüzde 2 oranında bulunmuştur. Parasomni denilen, uykuda konuşma, yürüme, gece terörü, kâbuslar çocuklarda daha sık görülür. Bu çocuklarda, kendileri farkında olmasalar bile, gece uykularının derinleşmesi ve süreğenliği bozulmuştur. Bunun en belirgin sonuçları sabah uyanma güçlüğü, derslerde dikkatlerini toparlayamama, hatta uyuklamalardır. Horlayan ve uyku apne sendromu olan çocuklarda büyüme geri kalır ve uyku bölünmesinin gün içindeki tüm belirtileri görülür. Uykuya dalma veya sürdürme zorluğuna yol açan Huzursuz Bacaklar Sendromu, çocuklarda Dikkat Azlığı Hiperaktivite Sendromu ile karışıp, yanlış tedavi ve yönlendirmelere yol açabilir. Huzursuz Bacaklar Sendromu olan çocuklar, gece yattıklarında hareketsiz kalamaz, uykuya çabuk dalamaz ve yataktan kalkıp gezinme ihtiyacı duyar. Gün içinde derslerde uzun süreli oturamama ve hareketsiz kalamama hali de bu çocuklar için tipiktir. Bu hastalık, Dikkat Azlığı Hiperaktivite Sendromu ile karışabileceği gibi, Dikkat Azlığı Hiperaktivite Sendromu ve Huzursuz Bacaklar Sendromu sıklıkla birliktelik de gösterebilir. Gündüz uykusu gelen, derslerde başarısı düşen, psikolojik problemlerin başladığı çocuklarda uyku bozukluğu mutlaka sorgulanmalı, gerekirse polisomnografik tetkik yapılarak tedavi edilmelidir.